Vælg en side

SIMON SKALS

Din kandidat til kommunalvalget for Kristendemokraterne. Med et stærkt fokus på bedre tid til børnene, tid til psykisk sygdom og bankende hjerte for de mindre byers liv.

1200 stemmer kan gøre en stor forskel for 100.000 mennesker


1200 stemmer på KD i Silkeborg gør en kæmpe forskel for 100.000 mennesker – og sikrer KD i Byrådet! Hvor sætter du din stemme?

Det bedste til børn!

Ved kommunalvalget i november afgøres det hvem der tager ansvaret – også i forhold til børnene.

Børn er det vigtigste vi har! De yngste borgere er på én gang dem der beriger tilværelsen og samtidig de mest udsatte, når vi som samfund ikke prioriterer institutioner, skoler og nærhed. Fors os skal der være reel økonomisk frihed til at forældre kan bestemme om de vil hjemmepasse. Vi vil hæve tilskuddet til 7000 kr fra de nuværende 4000 kr. 

Vi ønsker mere nærhed til børn, mere fællesskab og flere relationer til voksne i institutioner, familier og skoler. 

Tid til psykisk sygdom

Der mangler hænder i psykiatrien – ikke mursten. Psykiatrien har været politisk underprioriteret og underfinansieret i alt for mange år. Det skal være anderledes. Men desværre er vores psykiatri sparet i knæ og mange forbedringer er klat-finansieret af flygtige midler fra puljer og fonde. Psykisk sygdom rammer hver tredje dansker og det har ufattelige menneskelige omkostninger, både for den syge og de pårørende. 


Jeg vil arbejde benhårdt for at psykiatrien sikres flere og stabile ressourcer. Vi ønsker særligt en ny tilgang – en ny strategi i forhold til de mange børn som lider af psykiske helbredsproblemer 

Den mindre by skal leve

Vi insisterer på et nyt, inddragende og positivt syn på de mindre byer. Jeg har brug for jeres stemme. Vi skal have en offensiv bosætningspolitik og lokalrådene skal have reel politisk indflydelse.

Vi vil skabe byfornyelse og prioritere smukke byrum 
Vi vil forpligt kommunen på at udstykke grunde i de mindre byer – altid en grund
Vi vil investere særligt i de byer som i bosætningspronogserne har svag udvikling

Vi kan gøre noget i de mindre byer. Vi kan stemme sammen – jeg håber I vil stemme på mig. For mig handler valget om fremtiden for de mindre byer og små samfund.

Lokal forankret

Jeg bor i Gjern og er en aktiv del af lokalsamfundet, men har skam også haft min gang i større byer. Min by, og de mennesker som bor i den, betyder meget for mig.

Fokus på det nære

For mig er det nære det helt afgørende! Jeg er sikker på at fællesskaber, dialoger og relationer bygger stærke samfund. Og dét har vi brug for i Danmark.

Engageret og passioneret

Jeg går ind i politik, fordi jeg ikke kan lade være. Simpelthen! Kan ikke lade være med at pege på udsyn, på omsorg og se nye muligheder.

Sådan kommer KD i byrådet (igen)

 Det vil være en ære at repræsentere dig i Silkeborg byråd!

Vi har brug for ca. 1200 stemmer. I KD har vi indgået valgforbund med Alternativet og Radikale Venstre. Det betyder at overskydende stemmer fra de 2 partier kan tilfalde KD!

Jeg håber, at du også vil bakke op og hjælpe med til at KDs prioritering repræsenteres i det kommende byråd i Silkeborg Kommune.

Disse personer anbefaler en stemme på KD og mig – og jeg er dybt taknemmelig!

Birgit Kirkegaard, Bjerringbro

Tanya Hyldgaard Fomsgaard, Voel

Miriam Harrison, Gjern

Karin Hauge Søe

Harry Jensen, Sorring

Meta Christensen, Sorring

Kristian Jensen, Voel

Karen-Margrethe Lysholm Jensen, Voel

Verner Andersen, Rensenbro

Peder Svinth, Gjern

Jonna Svensen, Silkeborg

Daniel Lykke, Gjern

Ingrid Bak, Bjerringbro

Kristina Laursen, Tange

Erik Nedergaard, Gjern

Gitte Jensen, Gjern

Ivan Nielsen, Gjern

Alice Skovenborg, Ans

Søren Skovenborg, Ans

Anne Mette Nielsen, Silkeborg

Britt Kristensen, Grauballe

Poul Erik Kristensen, Grauballe

Rønnaug Hauge, Silkeborg

Jakob Søes, Gjern

Marie Stræde Madsen, Silkeborg

Jørgen Kristensen, Gjern

Laura Nygaard, Gjern

 

John Jørgensen, Gjern

Jakob Christiansen, Bo

Ole Kirketerp, Silkeborg

Per Svendsen, Silkeborg

Inger-Lise Svinth, Gjern

Egon Hauge, Silkeborg

Margit Boye Andersen, Voel

Jens Kristian Lund Jensen, Neder Hvam

Hedvig Lodahl, Bjerringbro

Finn Najbjerg, Vinderslev

Edel Bitsch, Ans

Christian Bitsch, Ans

Annette Kjærgaard, Vinderslev

Mogens Kjærgaard, Vinderslev

 

Torben Andersen, Ans

Marianne Nielsen, Ans

Vita Kjærgaard, Ans

Inger Petersen, Pederstrup

Bent Stadel Petersen, Pederstrup

Niels Jørgen Christensen, Hvam, Kjellerup

Birgit Nedergaard, Kjellerup

Ellen Andersen, Thorning

Anne-Mette Roswall, Gjern

Tom Andersen, Thorning

Hanne Madsen, Levring, Kjellerup

Frits Madsen, Levring, Kjellerup

Stig Rasmussen, Gjern

Kirsti Rasmussen, Gjern

Søren hauge krabbe Gjern

Martin Svinth Lorentzen, Gjern

Anette Braüner, Skovsborg

Rikke Højland Nikolajsen, Silkeborg

Anne Hilton, Gjern

Jens Erik Madsen, Gjern

Sylvia Neema Østrem Mortensen, Voel

Arne Haunstrup Mortensen, Voel

Vil du også være anbefaler?

3 + 7 =

Hvis du vil bakke op om mit kandidatur og er fyldt 18 år, kan du gøre det ved at blive anbefaler. Det betyder, at du kommer til at stå på den listen her på siden med anbefalere, som jeg bruger i min kampagne under valgkampen. Jeg er virkelig taknemmelig for hvor mange der allerede meldt sig, og er oprigtigt taknemmelig for hver og en! Du er med til at gøre en stor forskel!

Følg med mig på Facebook
og Instagram

Følg med i min hverdag som skolelærer, som far, som menneske, som politisk aktiv – og som en aktiv del af dit, mit og vores Danmark